Byggföretagen välkomnar riksdagsbeslut om kalkbrytning | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar riksdagsbeslut om kalkbrytning

Riksdagen röstar ja till förslaget om tillfälliga ändringar i miljöbalken för att undvika ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite. – Framöver måste tillståndsgivningen bli mer förutsägbar och gå snabbare än i dag, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Lagändringen begränsas till situationer då kalkbrytning behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt.

– Bygg- och anläggningsbranschen ges ett tillfälligt, om än nödvändigt, andrum, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Enligt Byggföretagens konsekvensanalys hotas ett av fyra byggjobb vid ett produktionsstopp i Slite. Lagändringen träder i kraft den 15 oktober 2021 och gäller fram till 1 januari 2022.

Här hittar du Byggföretagens samlade information om cementkrisen