Byggföretagens nya analys visar att cementkrisen inte är över | Byggföretagen

Bygg­företagens nya analys visar att cementkrisen inte är över

Byggföretagen presenterar en uppdaterad konsekvensanalys av cementkrisen. Analysen bygger b la på Cementas besked att man planerar köra miljontals ton kalksten från Storugns på norra Gotland till cementfabriken i Slite.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Cementa kan med kalksten som erhålls från Nordkalk bibehålla som högst 25 procent av sin nuvarande cementproduktion i Slite – i en situation där kalkstensbrytningen i Slite upphör.

– Cementkrisen är inte över. Redan i augusti 2022 kommer det råda akut brist på cement i hela Sverige, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggarbetsmarknaden drabbas hårt även i det nya scenariot. Enbart inom bygg- och anläggningssektorn menar Byggföretagen att 90 000 jobb går förlorade. Inklusive andra direkt påverkade näringar är siffran 135 000 jobb.

Osäkerhet inför 2022

– Bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. Räknat i pengar riskerar bygginvesteringarna minska med nästan 60 miljarder kronor under nästa år, säger Catharina Elmsäter-Svärd

Inkluderat spridningseffekterna som ett minskat byggande har på andra branscher beräknar Byggföretagen en minskning av Sveriges BNP på 1,9 procent år 2022.

– Cementkrisen blir en tuff uppgift för näringsminister Ibrahim Baylans efterträdare, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

All vår information om cementkrisen samlad