”Lagändringen ger bara ett tillfälligt andrum” | Byggföretagen

”Lagändringen ger bara ett tillfälligt andrum”

Propositionen till undantagslag för Cementa läggs fram till riksdagen. Därmed går regeringen emot Lagrådet som sagt nej till förslaget.

Publicerad:

Regeringen går vidare med undantagslagen för Cementa

– Regeringen har förstås vägt Lagrådets kritik mot en akut cementbrist – vilket är ett mycket allvarligt hot mot jobben, ekonomin och klimatomställningen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Nationell sårbarhet

Enligt Byggföretagen återstår mycket arbete för ett mer hållbart samhällsbyggande. Tillståndsprocesserna måste göras mer förutsägbara och den nationella sårbarheten i råvaruförsörjningen behöver minska.

– Den föreslagna lagändringen ger ett tillfälligt, om än nödvändigt, andrum och undviker akut byggstopp, säger Catarina Elmsäter-Svärd.

Här kan du se regeringens pressträff

Här hittar du Byggföretagens samlade information om cementkrisen.