”Nu måste cementkrisen upp på högsta politiska nivå” | Byggföretagen

”Nu måste cementkrisen upp på högsta politiska nivå”

Lagrådet avstyrker regeringens förslag till undantagslag för Cementas kalkbrytning. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd varnar för att cementbrist kan komma att prägla den svenska byggmarknaden under flera år.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Regeringen måste agera för att få fram den här lagen. Nu behöver cementkrisen och frågan om ett eventuellt byggstopp upp på högsta politiska nivå, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Uppdaterad konsekvensanalys

Enligt Byggföretagens uppdaterade konsekvensanalys är var fjärde byggjobb hotat. Analysen släpptes fredagen den 10 september och förutsätter tillfällig lagändring – samt att Cementa med kalksten som erhålls från Nordkalk kan bibehålla cirka 25 procent av sin nuvarande cementproduktion i Slite.

– Situationen är värre än både byggkrisen på 90-talet och pandemins effekter. Regeringen har starka skäl och kan motivera varför man inte skulle följa lagrådet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

All vår information om cementkrisen samlad