”Tillfälligt tillstånd för kalkbrytning är för kort” | Byggföretagen

”Tillfälligt tillstånd för kalkbrytning är för kort”

Den 10 augusti meddelande näringsminister Ibrahim Baylan att Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland ges åtta månaders dispens för att undvika allvarliga samhällskonsekvenser. Nu har Byggföretagen lämnat in sitt remissvar i ärendet.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Byggföretagen vill understryka vikten av en långsiktig försörjning av kalksten i Sverige. Det tidsbegränsade tillståndet för att bryta kalksten är för kort, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Hinder för grön omställning

Enligt Byggföretagen finns ett stort behov av en översyn av miljötillståndsprocessen i allmänhet – och domstolarnas och myndigheternas roller i synnerhet.

– Politiska processer hindrar bygg- och anläggningssektorn från att fullt ut delta i den gröna omställningen. Sveriges oförmåga att agera mot EU:s skogsstrategi, som inskränker självbestämmandet över skogen, är ett hinder för ökad trähusbyggnation. Ännu ett exempel är att anläggningsmassor från sprängningar vid tunnelbyggen inte får återbrukas i andra byggprojekt, utan ses som avfall, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Här kan du läsa Byggföretagens remissvar

Här kan du ta del av färdplanen en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch 2045