Nytt lagkrav vid handintensivt arbete | Byggföretagen

Nytt lagkrav vid handintensivt arbete

Handnajning med tång och användning av handhållen hammare är två arbetsmoment inom bygg- och anläggningsbranschen som kan karaktäriseras som handintensiva och därför ska ligga till grund för erbjudande om medicinsk kontroll.

Publicerad:

Det är slutsatsen i en vägledning till Byggföretagens medlemmar med anledning av att Arbetsmiljöverket 2021 införde krav på medicinska kontroller för att förebygga och tidigt upptäcka tecken på belastningsbesvär orsakade av handintensivt arbete.

Kontrollerna ska erbjudas arbetstagarna om handintensivt arbete pågår i minst fyra timmar under arbetsdagen. Den medicinska kontrollen ska anordnas av arbetsgivaren senast efter tre års arbete, och sedan vart tredje år så länge arbetet pågår. Lagkravet innebär att arbetsgivare ska riskbedöma om eventuellt handintensivt arbete i verksamheten innebär en risk för ohälsa, och anordna medicinsk kontroll där skadlig exponering inte kan åtgärdas

I vägledningen – framtagen av företrädare för Peab, Veidekke och Skanska – konstateras samtidigt att det inte är möjligt att göra en heltäckande bedömning av alla förekommande arbeten i branschen. ”Därför rekommenderar vi alla arbetsplatser att göra en screening av arbetsmoment som genomförs med händerna för att med hjälp av den bedöma om arbetsmomentet är handintensivt”, skriver projektgruppen.

PM – Handintensivt arbete i bygg- och anläggningsbranschen