Uppdaterade resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning | Byggföretagen

Uppdaterade resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Publicerad:

Riktlinjerna syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen.

– Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till stor andel av samhällets avfall. Genom en väl planerad hantering kan återbruk och återvinning ökas. Byggföretagen uppdaterar löpande guider och hjälpmedel för att effektivisera resurs- och avfallshanteringen i ditt företag, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

De nya uppdateringarna har gjorts med anledning av de utökade lagkraven gällande källsortering på byggarbetsplatserna.

Här hittar du Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.