”Bygg- och fastighetsbranschen är en förändringsmotor” | Byggföretagen

”Bygg- och fastighetsbranschen är en förändringsmotor”

Klimattoppmötet COP26 i Glasgow avslutas på fredag. Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg berättar om vägen framåt i bygg- och fastighetssektorns klimatarbete.

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, anser att Parisavtalet om att hålla den globala medeltemperaturökningen under två grader blir svårt att nå. Samtidigt ser hon stora möjligheter för bygg- och fastighetssektorn att bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

– Bygg- och fastighetssektorn är en förändringsmotor och vi har både kunskaper och verktyg. Enkelt uttryckt behöver fastighetsägarna renovera och energieffektivisera sina befintliga fastighetsbestånd nu. Här har byggentreprenörer och installatörer en viktig uppgift i arbetet med att minska klimatpåverkan, säger Marianne Hedberg.

Stöd från Upphandlingsmyndigheten

Enligt Marianne Hedberg har många av diskussionerna i Glasgow handlat om hur rapporteringen ska göras. Vilka beräkningsmetoder ska användas så att resultaten blir jämförbara? Men det hjälper inte att länderna kommer överens om diskussionen stannar vid statistik.

– Nu krävs handling! Upphandlingsmyndigheten levererar t ex stöd så att offentliga upphandlingar ska kunna ställa krav på minsta möjliga påverkan. Kraven måste sedan förvaltas och följas upp genom hela värdekedjan – både vid nybyggnation och ombyggnad, säger Marianne Hedberg.

Lönsamt med återbruk

Marianne Hedberg lyfter särskilt fram återbruk som ett område där kompetensen och medvetenheten behöver förbättras:

– Projektet Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, är nominerat som finalist till priset ”Årets cirkulära initiativ” vid Återvinningsgalan. Inom projektet har verktyg utvecklats för att möjliggöra inventering av återbrukbara produkter och etablering av en marknad för kommersiellt gångbara mängder. Det finns goda exempel från genomförda projekt som visar att återbruk lönar sig både ekonomiskt och klimatmässigt.

Färdplan 2045

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot ett hållbart, klimatneutralt och konkurrenskraftigt samhällsbyggande.

– Byggsektorns Färdplan pekar ut riktningen. Allt är inte färdigutvecklat – men det kan vi inte vänta på. Mass-starten går nu och vi är alla anmälda. Sätt fart! avslutar Marianne Hedberg.

Här kan du läsa mer om Centrum för cirkulärt byggande

Här kan du läsa mer om Färdplan 2045