Nu stannar Cementas kalkbrytning i Slite | Byggföretagen

Nu stannar Cementas kalkbrytning i Slite

Cementkrisen är inte över. Om inte regeringen tar beslut att förlänga Cementas tillstånd kan vi ha cementbrist redan innan jul.

Publicerad:

Cementförsörjningen är ett nationellt intresse.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. Flera olika politiska och juridiska beslut behöver tas inom kort. Processen får inte tappa tid och tempo, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Till följd av den osäkra situationen beslöt Byggföretagen i mitten av oktober att ställa in sin ordinarie konjunkturprognos för 2022.

– Att göra en prognos för 2022 är meningslöst i ett läge där akut byggstopp hotar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Industrisatsningar försenas

Enligt Byggföretagens konsekvensanalys hotas 175 000 jobb enbart i bygg- och anläggningsbranschen vid ett produktionsstopp i Slite. Investeringsbortfallet beräknas till 20 miljarder kronor per månad och flera industrisatsningar i b la norra Sverige riskerar att försenas.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en nyckelroll i återstarten av Sverige efter pandemin. Cementkrisen måste lösas för jobben, ekonomin och klimatet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Samlad information om cementkrisen