Regeringens beslut ger en kort andningspaus i cementkrisen | Byggföretagen

Regeringens beslut ger en kort andningspaus i cementkrisen

När avgående näringsminister Ibrahim Baylan presenterade beslutet att ge Cementa förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite förklarade han att ”Cementkrisen är inställd”.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Inget kan vara mer fel. Det korta tidstillståndet innebär i bästa fall att hotet om byggstopp är framskjutet ett år. I värsta fall kan vi om bara några veckor ha en akut situation som följd av att beslutet överklagas. Bästa möjliga scenario är alltså en kort andningspaus, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Rätt material på rätt plats

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn ställer om i arbetet mot klimatneutralitet. Stor påverkan medför stort ansvar. Samtidigt måste besluten som fattas baseras på gedigen kunskap i varje enskilt fall.

– Den gröna omställningen handlar primärt om att bruka rätt material på rätt plats, att använda konstruktioner som kräver mindre betong och se över alternativa bindemedel. Svensk industri är redan bäst på att minska sitt klimatavtryck och vill bli än bättre. Men att fullt ut hitta alternativ till den svenska cementen går helt enkelt inte, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Vad händer nu?

Regeringen har beslutat att Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland till och med 31 december 2022. Därefter ska Cementas tillstånd gå genom mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen har meddelat att man tänker överklaga regeringens beslut – men i dagsläget finns inga planer på att snabbstoppa Cementas kalkbrytning.

Här hittar du Byggföretagens samlade information om cementkrisen