Stor brist på prov- och testverksamhet för ny betong kan leda till långt byggstopp | Byggföretagen

Stor brist på prov- och testverksamhet för ny betong kan leda till långt byggstopp

Behovet av ökad test- och provningsverksamhet för cement och betong riskerar bli en flaskhals i ett läge där ny råvara behöver användas. Det konstaterar Vinnova i en rapport som regeringen fick den 1 februari 2022.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Det här visar tydligt på Sveriges sårbarhet. Med ett överhängande hot om att Cementas täkt i Slite inte får fortsatt tillstånd måste test- och provkapaciteten för betong och cement utökas så snart som möjligt. Annars riskerar ett eventuellt byggstopp att bli långt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Enligt Vinnova kan brist på tillgång av test- och provningsverksamhet även medföra en risk att utveckling av miljöbetong och klimatförbättring inom branschen förhalas.

Det var i november 2021 som Vinnova fick i uppdrag av regeringen att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong (Dnr: N2021/02773). Bakgrunden till uppdraget är en möjlig risk att test- och provningsverksamhet för cement och betong inte finns tillgänglig i tillräcklig skala för att verifiera materialegenskaper när olika komponenter i recept för betong förändras.

Ta del av Vinnovas slutapport här.