Så kan bygg- och anläggningssektorn möta klimatkrisen | Byggföretagen

Så kan bygg- och anläggnings­sektorn möta klimatkrisen

Den nya IPCC-rapporten visar att det är mycket bråttom att minska den negativa klimatpåverkan som orsakas av fossila energilösningar. Trots oron i vår omvärld är klimatomställningen fortsatt mycket angelägen. Där har bygg- och anläggningssektorn en viktig roll.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

– Omställningen måste ske nu. Det finns redan mycket som branschen och Byggföretagens medlemmar kan göra för att minska sin klimatpåverkan, säger Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagens nationella hållbarhetssamordnare.

Sex åtgärder som går att göra direkt:

Vi är nu mycket nära en global uppvärmning över 1,5 grader Celsius, vilket betyder stora samhällsförändringar för att klara allvarliga effekter som höjd havsnivå, översvämningar, torka och bränder. IPCC-rapporten redovisar även den biologiska mångfaldens betydelse för ett stabilt klimat, och hur den i allra högsta grad är hotad.

– Bygg- och anläggningssektorn har en viktig roll i Sveriges klimatomställning. Att bygga ett samhälle som tål klimatförändringarna, men också att ställa om till ett klimatneutralt byggande – genom fossilfri energi och en råvaruproduktion som inte försämrar den biologiska mångfalden.

Byggföretagen skrev 2018 under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor senast 2045. Nu pekar IPCC-rapportens slutsatser på att tempot inte är tillräckligt.