Så lär Sverige EU mer om fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen

Så lär Sverige EU mer om fossilfri konkurrenskraft

Den 6 april arrangerar EU ett högnivåmöte om byggbranschens övergång till en hållbar och mer digital industri. Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagens nationella hållbarhetssamordnare är inbjuden för att presentera den svenska färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Varför är EU intresserade av det svenska färdplansarbetet?
-Sverige är ledande i klimatomställning och EU vill att fler medlemsländer inför liknande samarbeten. EU vill också veta hur de på bästa sätt kan stötta klimatomställningen i den svenska bygg- och anläggningssektorn.

Vad händer just nu i färdplansarbetet?
-I år inför alla medverkande företag årlig klimatkartläggning av sin verksamhet och sätter mål för hur verksamheten ska minska sin klimatpåverkan framåt. Byggföretagen och flera andra branschorganisationer hjälper till med strategier hur man kan minska både på egen hand och i samarbete med leverantörer och kunder.

Hur kan man som ett byggföretag dra nytta av färdplansarbetet?
-Sverige och EU ställer om till fossilfri energiförsörjning. Sverige har siktet på att bli klimatneutrala senast 2045. Genom att delta i färdplansarbetet kan företag säkerställa att de behåller sin konkurrenskraft och inte halkar efter konkurrenter i omställningen.

Läs mer om fossilfri konkurrenskraft