Kommunerna måste bli bättre på att upphandla utbildningar | Byggföretagen

Kommunerna måste bli bättre på att upphandla utbildningar

Byggföretagen är starkt kritiska till att kommunerna inte klarar av att upphandla vuxenutbildningen. - Priset för 12 000 uteblivna utbildningsplatser betalas gemensamt av arbetsgivarna och alla som vill ta klivet in på arbetsmarknaden, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Yrkesvux är yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå för vuxna. Satsningen är en del av Kunskapslyftet. Inom byggbranschen handlar det om utbildningar som kan leda till jobb som plattsättare, murare, golvläggare, väg- och anläggningsarbetare m fl.

Men över ett par års tid har miljardbelopp som öronmärkts för yrkesvux återlämnats. Bara i regeringens vårbudget för 2022 handlar det om 300 miljoner kronor – motsvarande drygt 12 000 utbildningsplatser.

64 procent efterfrågar yrkesutbildade

– Nu måste regeringen agera! Om kommunerna inte kan använda systemet så måste det göras om. Det håller inte med årliga upphandlingar, otydliga regler och outnyttjade resurser när 64 procent av våra medlemsföretag efterfrågar just yrkesutbildade, säger Elin Kebert.

Kompetensbrist är en av de största utmaningarna för byggföretag som vill växa. Bygg- och anläggningsbranschen behöver rekrytera minst 10 000 nya medarbetare per år de kommande åren.

– Kan inte kommunerna nyttja Kunskapslyftet så behöver regeringen se över organisationen. Vi har inte råd att vänta, säger Elin Kebert.

Här kan du läsa mer om Byggföretagens arbete med kompetensförsörjning.