Kompetensförsörjning | Byggföretagen

Kompetens­försörjning

Vi arbetar för att bredda rekryteringsbasen till bygg- och anläggningsbranschen. Behovet av bostäder och infrastruktur växer i takt med befolkningen och därför behövs hela tiden nya medarbetare.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Verka för att kompetensförsörjningen motsvarar medlemsföretagens behov.

  • Öka attraktionskraften, mångfalden och jämställdheten i branschen.

  • Skapa fler vägar in till bygg- och anläggningsutbildningar.

Det här gör Byggföretagen:

  • Verkar nationellt och lokalt för att våra medlemmar ska kunna rekrytera rätt kompetens, både yrkesarbetare och tjänstepersoner.

  • Stärker samarbetet mellan bygg- och anläggningsindustrin och utbildningsväsendet för att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som medlemsföretagen efterfrågar.

  • Driver utvecklingen av de bygginriktade utbildningarna, så att de genomsyras av branschens prioriterade områden som är hållbarhet, digitalisering och säkra arbetsplatser.

Visa alla

Elin Kebert

Expert kompetensförsörjning

Tel: +46 8 698 58 23

elin.kebert@byggforetagen.se

Siri Hallberg Björklund

Expert kompetensförsörjning

Tel: +46 8 698 58 61

siri.hallbergbjorklund@byggforetagen.se