”Trivseln är viktig för lönsamheten” | Byggföretagen

”Trivseln är viktig för lönsamheten”

Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare i väst, berättar om årets tema på Byggföretagens Säkerhetsdag den 28 april – friskfaktorer.

Publicerad:

Henrik Prohászka är arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen i väst

Vad är friskfaktorer?

– Friskfaktorer är det som gör att vi mår bra på vår arbetsplats. Det kan handla om ett närvarande ledarskap, möjligheten att utvecklas och chansen till återkoppling och feedback. Att jobba med friskfaktorer är viktigt – det finns forskning som visar att människors trivsel och välbefinnande har stor betydelse för lönsamheten och kvalitén på arbetet.

Vad är dina bästa tips för att stärka friskfaktorerna?

– Ta er tiden att prata om och reflektera över hur alla kan bidra till en frisk och säker arbetsmiljö. Vad gör vi idag som är bra och hur kan vi stärka det? Använd vårt dialogmaterial. Tänk också på att människans hälsa inte kan delas upp i arbetstid och fritid helt oberoende av varandra. Om man mår dåligt på arbetet påverkas även fritiden och tvärtom.

Dialogmaterial för Säkerhetsdagen 2022

PowerPoint inför Säkerhetsdagen – att dela med företag