Byggföretagen inför nya medlemskriterier för en sundare konkurrens | Byggföretagen

Bygg­företagen inför nya medlemskriterier för en sundare konkurrens

Nu justerar Byggföretagen sina medlemskriterier för att ytterligare motverka risken för att kollektivavtalsösa eller osunda företag finns med i entreprenadkedjan. De nya kriterierna innebär att alla medlemsföretag som anlitar underentreprenör ska verka för att svenska kollektivavtalsregler tillämpas mot berörda arbetstagare på arbetsplatsen. Detta ska gälla både som direkt avtalspart och för dennes eventuella underentreprenörer i kontraktskedjan.

Publicerad:

-Byggföretagen fortsätter arbeta för en byggbransch med nolltolerans mot medvetet fusk. Vi kan aldrig acceptera att schyssta byggare slås ut av kriminella aktörer. Som ett led i arbetet mot osund konkurrens justerar Byggföretagen nu sina medlemskriterier för att ytterligare motverka risken för att kollektivavtalsösa eller osunda företag finns med i entreprenadkedjan, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

Sedan tidigare har fack och arbetsgivare skapat en branschöverenskommelse som innebär att medlemmar kan anlita varandra utan att iaktta föregående §38 MBL -förhandling. Dessutom kan ett kollektivavtalsbundet företag fritt anlita ett hängavtalsbundet företag efter en relativt enkel procedur med blankett om förstagångsanmälan. Reglerna innehåller en möjlighet till hävning i efterhand då facken inte har möjlighet att stoppa affären inför avtalets ingående.

-Byggverksamhet är i hög grad är beroende av möjligheten att anlita underentreprenörer. Detta fina och förmånliga regelverk ska vi därför värna, ta ansvar för och vara rädda om. Det är inte minst viktigt för att våra medlemsföretag ska kunna minimera den administrativa bördan, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen

Om Byggföretagens medlemsföretag inte har möjlighet att anlita en underentreprenör inom det nya regelverket så ska anställningsvillkor tillämpas mot arbetstagare som minst uppfyller Upphandlingsmyndigetens fastställda minimistandard för berört kollektivavtals tillämpningsområde.

De nya medlemsvillkoren är beslutade av Byggföretagens förbundsstyrelse den 7 april 2022.

Frågor och svar om de nya kriterierna samt stöd för att kontrollera om ett företag har kollektivavtal

Se videon där Byggföretagens Mats Åkerlind berättar mer om de nya medlemskriterierna