Framgångsfaktorerna som omsätter kunskap till praktisk affärsnytta | Byggföretagen

Framgångsfaktorerna som omsätter kunskap till praktisk affärsnytta

Den tolfte maj lanserades sex framgångsfaktorer som omvandlar kunskap till nytta. Här får du verktyget som vägleder ditt företag till nya affärsmöjligheter.

Publicerad:

Om vi ska kunna hantera branschutmaningar som klimat- och energiomställning, digitalisering och kompetensförsörjning behövs ny kunskap. Därför är det viktigt att företag tar till sig ny kunskap från utvecklingsprojekt och använder den i sina affärsmodeller, så att det implementeras i kommande projekt.

Framgångsfaktorerna som omsätter kunskap till nytta, bygger på studier av framgångsrika organisationer, som har förmåga att utveckla goda idéer och implementera dem i sin affärsverksamhet. Resultatet har förpackats i stödverktyget Från kunskap till nytta, som ger vägledning för hur ditt företag kan praktisera framgångsfaktorerna i den dagliga verksamheten: Från kunskap till nytta

Framgångsfaktorerna

 • Hit ska vi
  Sätt en stark gemensam målbild för hela organisationen.
 • Anpassa organisationen
  För ständig förändring och delande klimat.
 • Möjliggörande ledarskap
  Led med närvaro, stöd och i syfte att underlätta.
 • Resurssätt det okända
  Ge handlingsutrymme, skapa legitimitet och utrymme för kunskapsinhämtning.
 • Skapa avgränsande sammanhang för utveckling
  Där syfte och mål är tydliga och där nödvändiga resurser finns tillgängliga – Våga testa och börja jobba.
 • Skapa er berättelse
  Använd målande beskrivningar av resultat och erfarenheter. Bjud på kunskap.
Från kunskap till nytta (1:23 min)

Bakom SBUF-forskningsprojektet ”Från kunskap till nytta” står Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad.

Vill du veta mer om Från kunskap till nytta och hur du kan komma i gång att arbeta med materialet, kontakta Lars Redzter, Chef Branschutveckling, Byggföretagen lars.redtzer@byggforetagen.se.