Stigande drivmedelspriser oroar sex av tio byggföretagare | Byggföretagen

Stigande drivmedelspriser oroar sex av tio bygg­företagare

Inflationen slår hårt mot små och medelstora företag. Det visar en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna.

Publicerad:

Drivmedelspriserna oroar.

I byggbranschen svarar 60 procent av företagarna att de påverkas negativ av drivmedelspriserna.

– De stigande priserna på drivmedel oroar. Kostnaderna är absurda, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Kostnadsökningar under en längre tid

Enligt Företagarna har kostadsökningarna skett under en längre tid men Rysslands invasion av Ukraina har förvärrat situationen. Det är en bild som Tanja Rasmusson delar.

– Rysslands invasion har påverkat redan höga materialkostnader i bygg- och anläggningsbranschen. Byggföretagen följer utvecklingen dag för dag – och erbjuder bland annat entreprenadrättslig rådgivning till medlemsföretagen, säger Tanja Rasmusson.

Här kan du ta del av Företagarnas undersökning.

Här kan du läsa mer om Byggföretagens arbete kopplat till kostnadsökningarna.