Nytt arbetsmiljönätverk i Norrland | Byggföretagen

Nytt arbetsmiljönätverk i Norrland

Byggföretagen i Södra och Norra Norrland startar upp ett arbetsmiljönätverk. Nätverket vänder sig till dig som är tjänsteperson i något av våra medlemsföretag och som jobbar med eller är intresserad av arbetsmiljö.

Publicerad:

Arbetsmiljönätverket syftar till kunskapsberikning och erfarenhetsutbyte inom området arbetsmiljö, och vänder sig till dig som är tjänsteperson i något av våra medlemsföretag och är intresserad av arbetsmiljöfrågor. Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen i Västernorrland berättar mer.

Hur kommer det sig att ni tog initiativet?

− Liknande nätverk finns runt om i landet och vi har fått frågan från våra medlemsföretag om att starta ett arbetsmiljönätverk i Norrland. Många företag vill diskutera arbetsmiljöfrågor med varandra och utbyta tankar och idéer. När det gäller arbetsmiljö ser företagen vikten av att lyfta hela branschen och hjälpa varandra. Det vill vi så klart stötta säger Hanna Magnusson på Byggföretagen.

Vad går det att förvänta sig av nätverket?

− Medlemsföretag kommer vid uppstartstillfället få möjlighet att själva lyfta fram vad de vill ha ut av nätverket, och vi kommer att försöka vara behjälpliga. Vi som arbetsmiljörådgivare kommer självfallet att vara med och vår tanke är att lyfta goda exempel, ha föreläsningar men också ge möjlighet till företagen att samverka. Vår förhoppning är ett forum för diskussion, kunskapsberikning och erfarenhetsutbyte säger Hanna Magnusson.

Anmäl dig här!