35 000 samhällsbyggare behövs i Stockholm-Mälardalsregionen | Byggföretagen

35 000 samhällsbyggare behövs i Stockholm-Mälardalsregionen

Rekryteringsbehovet bland samhällsbyggaryrken i Mälardalsregionen är cirka 7 000 individer per år fram till 2030 justerat efter pensionsavgångar. Det visar en ny rapport framtagen av Mälardalsrådet och branschorganisationen Byggföretagen.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Bristen på samhällsbyggare är påtaglig i Stockholm-Mälardalsregionen och försenar och fördyrar såväl upprätthållandet av den befintliga infrastrukturen som genomförandet av nya angelägna projekt säger Irén Lejegren (S), ordförande för Mälardalsrådets politiska styrgrupp för arbetet och regionråd Region Örebro län.

Yrkesgruppen driftschefer inom bygg- och anläggning omfattar knappt 1 900 sysselsatta i Stockholm-Mälarregionen. Av dessa beräknas en fjärdedel gå i pension inom de kommande 10 åren. Även civilingenjörsyrken och hantverksyrken som t ex snickare har en stor andel kommande pensionsavgångar.

Brist på utbildningar

– Yrkeshögskoleutbildningen löser flest problem på kort sikt. Den kan med fördel samordnas på storregional nivå – och behöver omfatta både bredare utbildningar och specialistutbildningar som till exempel järnvägstekniker, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Samhällsbyggare är ett paraplybegrepp för de som på olika sätt arbetar med den byggda miljön – all den infrastruktur och alla de byggnader som utgör grunden för vårt samhälle. De finns framför allt inom byggindustrin och fastighetssektorn men också inom företagstjänster och offentlig förvaltning.

Rapporten baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen samt intervjuer och inspel från representanter för Byggföretagen. Den lanseras den 13 oktober i samband med ett seminarium hos Mälardalsrådet.