Byggföretagen räknar med ett bistert 2023 | Byggföretagen

Bygg­företagen räknar med ett bistert 2023

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. – Stigande räntor och sjunkande reallöner gör att hela bygg- och anläggningsbranschen står inför en vargavinter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen prognostiserar att inflationen toppar i början av året men att hela 2023 präglas av mer pessimistiska hushåll och sjunkande konsumtion. Bedömningen är att BNP minskar med en procent jämfört med 2022.

– Nu kliver vi in i en lågkonjunktur som påverkar både sysselsättning och byggande negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sysselsättningen minskar

Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen spås minska med drygt 22 000 personer från 341 500 under 2021 till 319 000 under 2023.

– Kompetensförsörjningen är en av bygg- och anläggningsbranschens mest prioriterade frågor. Vi behöver fortfarande bli fler som gör jobbet, men nästa år blir tufft för många av Byggföretagens medlemsföretag, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Färre bostäder     

När det kommer till bostadsproduktionen beräknar Byggföretagen att det påbörjas 38 600 bostäder i flerbostads- och småhus under 2023. Det innebär ett tapp med mer än 40 procent jämfört med toppnoteringen 67 800 under 2021. Under innevarande år 2022 räknar Byggföretagen med att 50 500 bostäder kommer att påbörjas.

– Det byggs drygt 8 000 färre bostäder per år till följd av amorteringskravet. Samtidigt går vi mot en rejäl inbromsning i ekonomin. Därför bör regeringen lätta på det skärpta amorteringskravet – som i grunden är en fråga mellan låntagaren och banken, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

De totala bygginvesteringarna 2023 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 547 miljarder kronor.