Här är frågorna som SME-utskottet driver | Byggföretagen

Här är frågorna som SME-utskottet driver

Byggföretagens SME-utskott hade nyligen ett strategimöte för att diskutera vilka frågor som ska drivas framöver och vilken typ av stöd företagen har behov av. SME-utskottets ordförande Jonas Steen berättar mer.

Publicerad:

Vilka frågor kommer SME-utskottet att driva?

-Det finns en rad viktiga frågor för oss att driva framöver. Några av dem är tillståndsprocesser, kommunala särkrav, kompetensförsörjning och skärpta krav i BBR. Här har vi påbörjat ett arbete med att ta fram konkreta förslag på hur utskottet ska arbete inom respektive område, säger Jonas Steen.

Vad efterlyser SME-företagen för stöd från Byggföretagen?

-Något som tar mycket kraft och tid för SME-företagen är de klimatdeklarationer som det är krav på sedan årsskiftet. Här är det många företag som efterlyser bättre stöd, exempelvis i form av checklistor. Även SME-företagen måste ges möjlighet att bidra till omställningen för att öka sin konkurrenskraft, säger Jonas Steen.

Byggföretagens SME-utskott ska fånga upp frågor av betydelse för små och medelstora företag och lyfta dem vidare till förbundsstyrelsen som kan ge andra forum inom organisationen i uppdrag att arbeta för nödvändiga förändringar i syfte att underlätta företagens vardag.

Läs mer om vilka som ingår i utskottet.