Byggföretagen stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen | Byggföretagen

Bygg­företagen stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen stämmer sin fackliga motpart Byggnads i Arbetsdomstolen. Tvisten gäller implementeringen i kollektivavtalet av ”treundantaget” i nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

– Tvisteförhandling har genomförts utan resultat. Därför känner vi oss tvingade att ta nästa steg i den juridiska processen, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Arbetsgivare med högst tio anställda har vid uppsägning tidigare kunnat undanta två anställda som bedöms ha särskild betydelse. Med de nya reglerna i LAS har arbetsgivaren rätt undanta upp till tre anställda – oavsett antalet anställda.

– Tyvärr fortsätter Byggnads att obstruera mot de nya reglerna i LAS och stor oenighet råder om turordningen. Tvisten är förstås extra besvärande med tanke på konjunkturläget och kommande avtalsrörelse, säger Mats Åkerlind.

Nya LAS började tillämpas den 1 oktober. Huvudavtalet är undertecknat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.