Byggföretagen välkomnar besked från Högsta förvaltningsdomstolen | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar besked från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag lämnat besked rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland. Domstolen anser att beslutet som gav Cementa ett tillstånd som löper ut den sista december 2022 inte strider mot lagen.

Publicerad:

Catahrina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagten.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd menar att överklagandet till Högsta Förvaltningsdomstolen visar att beredskapsperspektivet kring Sveriges råvaruförsörjning saknas hos flera av remissinstanserna.

– Cementkrisen kräver precis som elkrisen ett bredare synsätt än stuprörsperspektivet. Regering och riksdag får inte stå maktlösa när det kommer till beredskap och försörjningstrygghet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Just nu råder spänd väntan i hela bygg- och anläggningsbranschen. Den 13 december meddelar Mark- och miljödomstolen dom om Cementas nya ansökan om ett fyraårigt tillstånd.

Cementkrisen är inte över 

– Cementkrisen är inte över. Vi riskerar en svart lucia för hela samhällsbyggnadssektorn, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen har sedan i juli 2021, när Mark- och miljööverdomstolen först avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland, kommit med löpande analyser om de samhällsekonomiska effekterna av ett stopp för kalkstensbrytningen. Den senaste analysen är framtagen tillsammans med konsultbolaget WSP och uppskattar drygt 160 000 förlorade jobb – under förutsättning att viss produktion kan upprätthållas med hjälp av extern sten.

– Planerade infrastrukturprojekt och utbyggnaden av vindkraft är två ben i den gröna omställningen som skulle påverkas kort tid efter att Cementas tillstånd löper ut, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Cementas anläggning i Slite står för omkring 75 procent av cementproduktionen i Sverige.

Här kan du läsa mer om cementkrisen 

Här kan du läsa mer om Högsta förvaltningsdomstolen

Här kan du läsa domen från Högsta förvaltningsdomstolen