Handledning ger stöd vid föräldraledighet | Byggföretagen

Handledning ger stöd vid föräldraledighet

Likabehandling i arbetslivet är ett gemensamt intresse för parterna i byggbranschen. En arbetsgrupp tillhörande tjänstemannaavtalet rekommenderar därför en handledning som har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med bestämmelserna om föräldraledighet.

Publicerad:

-Jämställdhet och likabehandling är något som många företag driver. Där är likabehandling vad gäller föräldraledighet central. Vår förhoppning är att den här handledningen ska ge stöd till företagen i det arbetet, säger Jenny Crawford, arbetsrättsjurist på Byggföretagen.

Som ett led i parternas arbete i det centrala arbetsmiljörådet för tjänstemän vill Byggföretagen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen gemensamt rekommendera skriften ”Föräldraledighet – en handledning”. Materialet är framtaget av och för industrin men innehållet är användbart och aktuellt även inom byggsektor.

Ta del av materialet här