Avtal 2023: Tydligt nej till 1-årigt avtal | Byggföretagen

Avtal 2023: Tydligt nej till 1-årigt avtal

Byggföretagens medlemmar säger tydligt nej till ett 1-årigt avtal i den pågående avtalsrörelsen. I Byggföretagens senaste Byggbarometer uppger nästan hälften av de tillfrågade medlemmarna att man vill se ett 3-årigt avtal. - Det behövs långsiktiga spelregler för att stärka konkurrenskraften och trygga jobben, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

34 procent av Byggföretagens medlemmar vill se ett 2-årigt avtal – medan knappt 20 procent föredrar en 1-årig avtalsperiod.

– De kommande åren blir lågkonjunktursår. Ökade kostnader för materiel, drivmedel och elkraft gör det dyrare för våra medlemsföretag att bygga, säger Mats Åkerlind. 

När det kommer till oro för konflikt eller strejk i samband med avtalsrörelsen är Byggföretagens medlemmar mer splittrade. Drygt hälften av företagarna svarar att man inte känner någon oro – medan fyra av tio oroas.

– Det finns en viss förtröstan om att Byggnads vill göra en rimligare förhandlingslösning än kraven som presenterades i samband med växlingen av yrkanden, säger Mats Åkerlind.

Värna märket

Byggföretagens ingångsvärde i avtalsrörelsen är att värna märket och ett flexiblare kollektivavtal gällande t ex arbetstider. Byggnads ställer sig bakom LO-samordningens krav på 4,4 procent i löneökningar och kräver ett 1-årigt avtal.

Undersökningen i Byggbarometern genomfördes under perioden 6 till 13 februari och besvarades av 587 medlemsföretag.

Nuvarande Byggavtal löper ut den 30 april.