Byggföretagen växlar yrkanden med Byggnads | Byggföretagen

Bygg­företagen växlar yrkanden med Byggnads

I dag den 14 februari växlar Byggföretagen yrkanden med Byggnads avseende Byggavtalet.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

– Bygg- och anläggningsbranschen befinner sig i ett bistert konjunkturläge. Vi ser redan att antalet varsel och konkurser ökar kraftigt. Parterna har det yttersta ansvaret för att trygga sysselsättningen och skydda branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Det kräver satsningar på ökad konkurrenskraft och att vi värnar märket, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Därför yrkar Byggföretagen bland annat på:

  • Att arbetsgivaren, om annan överenskommelse inte har träffats, ska ha rätt att förlägga arbetstiden med 40 timmar per vecka måndag t.o.m. fredag kl. 06.00-18.00. Enligt nuvarande regler i Byggavtalet är den ordinarie arbetstiden måndag till och med fredag kl. 06.30-17.00 om ingen annan överenskommelse träffas. 
  • Att enskild överenskommelse ska kunna träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare beträffande förläggning av arbetstid mellan kl. 24.00-05.00. Nuvarande reglering kring nattarbetstid stipulerar att arbetsgivaren och Byggnads region eller Byggnads centralt ska teckna överenskommelse vid arbetstidsförläggning mellan kl. 24.00-05.00.
  • Att flytta ut mandatet att även träffa en löneöverenskommelse, för hela eller delar av landet, till MB-grupp. Parterna införde i Byggavtalet 2020 en möjlighet för företag med verksamhet i fler regioner att träffa en Riksöverenskommelse med Byggnads. Byggföretagen kan konstatera att ingen sådan överenskommelse har tecknats.
  • Att regeln om central anläggning anpassas så att reskostnadsersättning överensstämmer med skattereglerna för motsvarande avdragsrätt och vad som ska anses vara egentligt tjänsteställe för arbetstagare.
  • Att det kollektivavtal under vilket verksamheten huvudsakligen bedriver arbete ska vara det avtal som tillämpas oavsett vilken arbetsuppgift som för tillfället utförs. På flera arbetsplatser utför en och samma arbetstagare arbetsuppgifter som faller in under olika kollektivavtal. Därför vill Byggföretagen att parterna fullföljer den arbetsgrupp där berörda fackförbund och arbetsgivarorganisationer ingår – i syfte att skapa en tydligare huvudsaklighetsprincip för avtalsöverskridande arbeten.

– Ökad flexibilitet ökar individens möjlighet att träffa överenskommelser med arbetsgivaren. Byggföretagens ambition är att skapa förutsättningar för attraktiva kollektivavtal som gagnar både företag och medarbetare, säger Mats Åkerlind.

Byggföretagen kommer nu att analysera och utvärdera motparternas yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle. Byggavtalet löper ut den 30 april.