Byggföretagen växlar yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen | Byggföretagen

Bygg­företagen växlar yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen

I dag 1 februari växlar Byggföretagen yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen avseende Tjänstemannaavtalet.

Publicerad:

Johanna Vilhelmsson, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet, Byggföretagen.

– Bygg- och anläggningsbranschen befinner sig i ett bistert konjunkturläge. Samtidigt är behovet av långsiktig kompetensförsörjning stort. Byggföretagens ambition är att göra Tjänstemannaavtalet än mer attraktivt för både företag och medarbetare och bibehålla avtalets flexibilitet och goda möjlighet till lokala överenskommelser, säger Johanna Vilhelmsson, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet, Byggföretagen.

Därför yrkar Byggföretagen bland annat på:

  • Att det sifferlösa processlöneavtalet med Sveriges Ingenjörer tecknas som ett tillsvidareavtal i enlighet med parternas intention när det först tecknades 2013.
  • Att ett sifferlöst processlöneavtal tecknas tills vidare med Unionen i enlighet med det utkast som arbetats fram partsgemensamt under avtalsperioden. Tidigare har ett så kallat pottlöneavtal med individgaranti gällt.
  • Att en ansökan om föräldraledighet som avses infalla någon gång i perioden 1 juni till 31 augusti respektive år bör inges till arbetsgivaren i samband med semesteransökan. Detta för att möjliggöra en god planering av verksamheten och säkerställa en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

– Byggföretagen kommer nu att analysera och utvärdera motparternas yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle 15 februari, säger Johanna Vilhelmsson.

Tjänstemannaavtalet löper ut 31 mars 2023. Vid sidan av Tjänstemannaavtalet förhandlar Byggföretagen även Byggavtalet med Byggnads samt Väg- och banavtalet med Seko.

För mer information:

Bild från upptaktsträff med parternas delegationer inför växling av yrkanden.