Byggföretagens chefekonom kritisk till räntehöjning | Byggföretagen

Bygg­företagens chefekonom kritisk till räntehöjning

Byggföretagens chefekonom Fredrik Isaksson är kritisk till Riksbankens räntehöjning med 0,50 procentenheter till 3 procent. - Inflationen beror i hög grad på faktorer som vi inte kan påverka inom landet, säger Fredrik Isaksson.

Publicerad:

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Byggföretagens senaste bedömning är att de totala bygginvesteringarna i bostäder, anläggningar och offentliga lokaler minskar med 10 procent under 2023.

– Den åtstramning av penningpolitiken som Riksbanken nu genomdriver riskerar att knäcka efterfrågan i ekonomin utan att åstadkomma den prisstabilisering som eftersträvas, säger Fredrik Isaksson. 

Här hittar du Byggföretagens senaste konjunkturrapport