Delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet | Byggföretagen

Delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Byggbranschen har av olika aktörer pekats ut som den bransch som har högst risk för arbetslivskriminalitet. Samtidigt anses bygg vara en av branscherna som har kommit längst när det gäller initiativ för att motverka arbetslivskriminaliteten.

Publicerad:

Claes Thunblad, nationell samordnare, Sund konkurrens

Delegationen mot arbetslivskriminalitet lämnade den 21 februari sitt delbetänkande till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

Delegationen anser att arbetsmarknadens parter har en gemensam problembild kring vilka åtgärder som behöver vidtas. Betänkandet lyfter till exempel fram samverkansprojektet Sund konkurrens och schyssta byggen.

– Byggföretagens medlemmar accepterar inte medvetet fusk av företag vars affärsidé är att runda lagar och regler. Det ska vara ordning och reda i alla led. Ge berörda myndigheter rätt verktyg, lagar och regler för att få bort lycksökarna som inte har i branschen att göra, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen.

I Delegationen mot arbetslivskriminalitet ingår bland annat Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd och Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet lämnar bland annat följande rekommendationer:

  • Det straffrättsliga skyddet mot arbetskraftsexploatering bör ses över.
  • Det behövs ytterligare åtgärder för att nå ut med information om rättigheter, skyldigheter och möjligheter till stöd till de arbetstagare som riskerar att utsättas för arbetslivskriminalitet
  • Det är viktigt att upphandlande statliga och kommunala myndigheter, i egenskap av avtalsparter, följer upp att krav om arbetsrättsliga villkor i upphandlingsavtalen efterlevs

Här kan du läsa delegationens delbetänkande

Här kan du läsa mer om Byggföretagens arbete för sund konkurrens  

Fotnot: Byggnads meddelade den 15 februari att man lämnar Sund konkurrens och schyssta byggen.