Nya tolkningar kopplade till EU-Taxonomin | Byggföretagen

Nya tolkningar kopplade till EU-Taxonomin

Håll dig uppdaterad med de senaste taxonomitolkningarna.

Publicerad:

Det är nu omställningen sker!

Taxonominätverket har tagit fram nya tolkningar av 7.2 Renovering av befintliga byggnader, 6.14 Infrastruktur för järnvägstransport och 6.15 Infrastruktur som möjliggör koldioxidsnål sjöfart. Det finns vidare en uppdaterad tolkning av 7.1 Uppförande av nya byggnader.

Taxonominätverket är ett forum för intressenter som entreprenörer, beställare, konsulter, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och andra branschorganisationer i samhällsbyggnadssektorn.

Syftet med taxonominätverket är att nätverkets arbete ska bana väg för en branschgemensam syn av taxonomin.

Här kan du ta del av tolkningarna

Här kan du läsa mer om Taxonominätverket