Så motverkar vi arbetslivskriminalitet i byggbranschen | Byggföretagen

Så motverkar vi arbetslivskriminalitet i byggbranschen

Nyligen samlades byggföretag, kommuner och myndigheter i Göteborg för en gemensam workshop. På agendan – sund konkurrens.

Publicerad:

– Vi fick chansen att höra vilka utmaningar och behov som respektive aktör upplever i sin verksamhet. Genom att bättre förstå varandras roller och arbeta gemensamt med dessa frågor kan vi skapa sunda och säkra arbetsplatser, säger Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik på Byggföretagen i väst.

Bland andra fanns Skatteverket och Arbetsmiljöverket på plats och informerade om hur man går till väga vid misstanke om oegentligheter.

– Myndigheternas tipsfunktion är viktig. Om man har misstankar om oegentligheter kan man vända sig till Skatteverket, Arbetsmiljöverket eller Polisen. Viktigt att tänka på är att märka sitt tips med ”arbetslivskriminalitet” så det hamnar rätt.

Skatteverkets tipsfunktion

Arbetsmiljöverkets tipsfunktion

Polisens tipsfunktion

Byggföretagens kunskapsbank: konkreta tips, goda exempel och viktiga verktyg inom sund konkurrens