Så är läget i avtalsrörelsen just nu | Byggföretagen

Så är läget i avtalsrörelsen just nu

Avtalsrörelsen är i full gång. Här ger vi dig en snabb uppdatering om läget i förhandlingarna och vilka yrkanden som hotar småföretagarna som ligger på bordet.

Publicerad:

Vad är läget i avtalsrörelsen just nu?
Just nu är vi många som väntar på utkomsten av industrins förhandlingar. Då sätts lönenivån och avtalslängden – det så kallade märket – även för övriga arbetsmarknaden och byggbranschen.

De så kallad opartiska ordförandena inom industriförhandlingarna föreslog nyligen en löneökning på 6,5 procent i ett 24 månader långt riksavtal för industrin. Facken sa nej till förslaget, medan arbetsgivarna sa ja. Förhoppningsvis kommer parterna överens till månadsskiftet då industriavtalet löper ut.

Vad händer i de förhandlingar som Byggföretagen är involverade i?
Tjänstemannaavtalet löper ut den 31 mars, och vår förhoppning är att kunna presentera ett nytt avtal då. Byggavtalet samt Väg- och banavtalet löper ut den 30 april, vilket innebär att vi nu går in en intensivare skede i förhandlingarna där.

Vad är de största stötestenarna inom Byggavtalet?
Byggnads har lagt flera småföretagarfientliga yrkanden. För det första vill man att alla byggföretag med byggavtalet huvudsakligen ska ha egen personal inom alla yrkesgrupper. Skulle Byggnads förslag bli verklighet innebär det att en övervägande majoritet av Byggföretagens 4 000 medlemsföretag skulle få svårt att fortsätta driva sina företag som idag.

För det andra vill Byggnads återinföra granskningsarvodet för att Byggföretagens medlemmar ska betala löner till nya ombudsmän som kontrollerar de hängavtal de själva undertecknar.

För det tredje vill Byggnads vill ta bort dagens möjlighet för företag att träffa överenskommelser lokalt på arbetsplatsen. I stället vill de att Byggnads regionala tjänstemän ska fatta besluten om arbetstidsförläggning.

Läs mer om Byggnads yrkanden som hotar småföretagarna här
Läs intervjun med Mats Åkerlind: ”Det finns låsningar som är onödiga”