”Vi kan halvera utsläppen med befintlig teknik” | Byggföretagen

”Vi kan halvera utsläppen med befintlig teknik”

FN:s klimatpanel IPCC har släppt en ny rapport som sammanfattar det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatet. Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp och har stor möjlighet att göra skillnad.

Publicerad:

Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

IPCC:s rapport slår fast att klimatförändringarna utgör ett hot mot mänskligheten. Samtidigt lyfter rapporten att det finns lösningar för att få ner utsläppen till godtagbara nivåer.

– Det krävs en halvering av dagens utsläppsnivåer fram till 2030 för att möjliggöra att klimatförändringarna inte överstiger Parisavtalets målsättningar. Nu behövs tydligt klimatledarskap och en rättvis fördelning av omställningens kostnader, säger Åsa Lindell, nationell projektledare, klimatomställning.

Behöver öka takten

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp och har stor möjlighet att göra skillnad.

– Vi kan halvera utsläppen med befintlig teknik och befintliga material. Genom nya lösningar som testas kan vi komma ännu längre. Med de senaste vetenskapliga rönen blir det än mer uppenbart att vi inom sektorn måste öka takten, säger Åsa Lindell.  

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att hålla uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.

Klimatomställning är sedan årsskiftet Byggföretagens femte officiella fokusområde.

Läs IPCC:s sammanfattning

Läs mer om Byggföretagens arbete med klimatomställning