Klimatomställning | Byggföretagen

Klimatomställning

Vår vision om ett hållbart samhällsbyggande i världsklass betyder att Byggföretagen bidrar till ett samhälle där byggnader och infrastruktur är uppförda med så låg påverkan på omgivningen som möjligt.

Uppdaterad:

Byggföretagen vill:

  • Bygga energieffektivt och klimatsmart inom både nyproduktion och renovering för att uppnå klimatneutralitet 2045.

  • Främja en helhetssyn som balanserar tillväxt, råvarutillgång och klimatutmaningar för att driva på klimatomställningen.

  • Verka för att Parisavtalet och dess mål att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C ska vara möjligt att uppnå.

Det här gör Byggföretagen:

  • Lyfter fram och verkar för ökad kunskap om näringslivets och byggsektorns roll i samhällets hållbarhetsarbete.

  • Samordnar sedan fem år tillbaka för implementeringen av bygg- och anläggningsbranschens gemensamma färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

  • Arbetar för frågor om en pålitlig och fossilfri energi- och råvaruförsörjning.

Visa alla

Emma Bonnevier

Klimatpolitisk expert

Tel: +46 8 698 58 87

emma.bonnevier@byggforetagen.se