”Alla behöver ta ansvar och vara förebilder” | Byggföretagen

”Alla behöver ta ansvar och vara förebilder”

Hej där Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare i väst. Den 28 april är det dags för Byggföretagens årliga Säkerhetsdag. Berätta mer om årets tema – förutsättningar för bra ledarskap.

Publicerad:

Henrik Prohászka är arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen i väst

Hur hänger ledarskap ihop med säkerhet och god arbetsmiljö?

Ledarskap handlar om chefskap, men också om självledarskap. En trygg och säker arbetsplats måste genomsyra hela organisationen. Företagets ledning behöver sätta en säkerhetskultur med tydliga mål och strukturer. Men alla behöver ta ansvar och agera goda förebilder – såväl ledning som yrkesarbetare.

Hur skapar man rätt förutsättningar för ett bra ledarskap?

– Skapa forum för dialog där medarbetare och chefer kan diskutera målsättningen för verksamheten, och de resurser de har för att nå målen.

– Flytta fokus från chefen som individ till organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under.

– Ge mer stöd till chefer i arbetet med ekonomi, personal- och verksamhetsfrågor.

Se till att cheferna har ansvar för ett rimligt antal medarbetare

Varför ska man som byggföretag uppmärksamma Säkerhetsdagen?

En god arbetsmiljö skapar trygga, trivsamma och säkra arbetsplatser, men också lönsamhet i företagen. Säkerhetsdagen är ett utmärkt tillfälle att samla sina anställda för att stanna upp och reflektera över vad som fungerar bra och mindre bra på arbetsplatsen.

Dialogmaterial för säkerhetsdagen 2023

PowerPoint inför Säkerhetsdagen – att dela med företag