Så vill Byggföretagen öka bostadsbyggandet | Byggföretagen

Så vill Bygg­företagen öka bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder i lägenheter och småhus under 2023. Det är mer än en halvering av nyproduktionen sedan toppnoteringen 2021.

Publicerad:

Bostadsbyggandet sjunker kraftigt.

Byggföretagen vill se en högre och jämnare byggtakt av bostäder. Därför behövs en bostadspolitik för individer som varken har kapital, kötid eller kontakter och en förbättrad rörlighet på bostadsmarknaden.

Några av Byggföretagens prioriterade reformer är:

  • Utveckla och effektivisera plan- och byggprocessen för att korta tiden från idé till inflyttningsklar bostad.
  • Sänka trösklarna in på bostadsmarknaden genom en översyn av kreditrestriktionerna, ett subventionerat bospar för förstagångsköpare och införande av nya upplåtelseformer som tex hyrköp.
  • Öka rörligheten i det befintliga beståndet genom en översyn av fastighetsavgiften, sänkt reavinstbeskattning och en friare hyressättning.

Här kan du läsa mer om Byggkonjunkturen

Här kan du läsa Byggföretagens nya rapport ”Överklagande av detaljplaner – omfattning, effekter och orsaker”