Gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan möjliga 2025 | Byggföretagen

Gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan möjliga 2025

Boverket har nu lämnat sitt förslag på hur gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas. Gränsvärden bedöms kunna införas tidigast under 2025 omfattande byggskedet.

Publicerad:

Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Föreslagna nivåer är för de flesta byggnadstyper satta utifrån genomsnittliga värden för referensbyggnader.

– Nu är det viktigt att regeringen agerar snabbt för att möjliggöra införandet av gränsvärden redan 2025. Vi ser att dessa kan påskynda klimatomställningen och branschens mål inom färdplanen för fossilfri konkurrenskraft, säger Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Parallellt behöver tillsyn och verifiering av gränsvärdena utvecklas – och att detta blir tydligt för alla byggföretag. På så sätt gynnas sund konkurrens samtidigt som efterlevnaden säkerställs. 

– Byggföretagen ser fram emot ett remissförfarande i närtid av det slutliga förslaget, säger Åsa Lindell.

Läs mer om Boverkets förslag

Läs mer om Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft