Lägsta antalet nystartade företag på 10 år | Byggföretagen

Lägsta antalet nystartade företag på 10 år

Färre väljer att starta nya företag till följd av konjunkturläget.

Publicerad:

Byggföretagen vill se fler reformer för ökat byggande.

Enligt ny statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC är antalet nystartade företag det lägsta på tio år inom flera stora branscher. Under juni månad sjönk t ex nystarterna inom byggindustrin med 87 procent. Samtidigt ökar konkurserna.

 – Det startas ett rekordlågt antal nya företag. Det är få som vågar ta risken att starta nytt till följd av minskade försäljningsvolymer och ökade omkostnader såsom lokaler och räntor, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Byggföretagen krävde i våras en kriskommissionen för byggsektorn och medverkade i regeringens byggsamtal den 13 juni. Byggföretagens prognos är att bostadsbyggandet sjunker till 25 500 påbörjade bostäder i lägenheter och småhus under 2023. Det är mer än en halvering av nyproduktionen sedan toppnoteringen 2021.

Läs mer