Så nöjda är Byggföretagens medlemmar | Byggföretagen

Så nöjda är Bygg­företagens medlemmar

67 procent av Byggföretagens medlemmar är mycket eller ganska nöjda med bransch- och arbetsgivarorganisationen. Det visar årets medlemsundersökning.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

-Det finns alltid utrymme för förbättringar. Vi ser i svaren att nöjdheten över medlemskapet i Byggföretagen skiljer sig lite för mycket åt beroende på var i landet företaget verkar. Kännedomen om vad man kan förvänta sig av ett medlemskap i Byggföretagen kan också förbättras. Företag som har mycket kontakt med Byggföretagen och god kännedom om hur vi kan stötta dem är nöjdare än andra företag. Här finns potential att öka nöjdheten hos fler, inte minst små och medelstora företag, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagens fokusområden attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, kompetensförsörjning och säkerhet får genomgående höga omdömen, även om vi även här kan se en liten nedgång. Exempelvis visar undersökningen att sex av tio medlemsföretag är nöjda eller mycket nöjda med Byggföretagens arbete i avtalsfrågor. Detta trots en tuff avtalsrörelse som bedrevs i skuggan av det hastiga omslaget i konjunkturen.

Resultatet i medlemsundersökningen är en återgång till 2021 års nivåer, och en minskning med fyra procentenheter jämfört med 2022. En delförklaring till det sjunkande resultatet är att antalet respondenter ökat, vilket styrks av att de svar som inkom efter den sista påminnelsen var betydligt mindre positiva samtidigt som andelen som inte kunde ge något betyg alls ökade.


Ta del av medlemsundersökningen här