Det är värt att veta om EU-taxonomin | Byggföretagen

Det är värt att veta om EU-taxonomin

Många har redan sett Byggföretagens webbinarium om EU-taxonomin och vad den innebär för branschen. Emma Bonnevier, klimatexpert på Byggföretagen, berättar om vad som är värt att känna till.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

– Till webbinariet samlade vi expertis från branschen och från Regeringskansliet för att ge en introduktionen till taxonomi utifrån bygg- och anläggningsperspektivet. Flera av våra medlemsföretag har redan upparbetat kunskap om taxonomins kriterier, vilket har skett genom ett idogt och systematiskt arbete. Denna kunskap får vi ta del av i samtalen.

Vad är viktigast för byggföretag att känna till om EU-taxonomin?

– Det viktigaste som vi vill förmedla till våra medlemsföretag är att Byggföretagen tillsammans med Fastighetsägarna och en rad företag har fördjupat sig i taxonomins kriterier och tagit fram dokument för en branschgemensam syn på hur de fastlagda kriterierna kan förstås. Dessa verktyg finns redan nu att ta del av på vår hemsida.

Hur påverkar EU-taxonomin byggföretags affärer och dagliga verksamhet?

– Det finns inget enkelt svar på den frågan, men stora företag omfattas rent formellt av taxonomiförordningen, som stegvis har införts i svensk lagstiftning. Även små och medelstora företag kommer att påverkas indirekt av taxonomin i olika utsträckning, beroende på exempelvis verksamhet och affärsrelationer. Det är alltså rimligt att anta att vi kommer se så kallade trickle down effekter, dvs att taxonomin kommer att påverka många företag på olika sätt.

När får vi veta mer om EU-taxonomin och hur den påverkar branschen?

– Just nu behandlas den nya delegerade akten avseende fyra nya miljömål i EU:s institutioner. Det lutar mot att akten kommer att antas, men det formella beslutet är inte fattat än. Om akten antas träder den i kraft i januari 2024.

Se webbinariet: Vad innebär EU:s taxonomi för bygg- och anläggningsbranschen?
Byggföretagen om EU-taxonomin
Taxonomi: verktyg