Nya krav på digital rapportering av klimatdata | Byggföretagen

Nya krav på digital rapportering av klimatdata

Byggbranschens krav på digital rapportering av klimatdata ökar; både från myndigheter, kunder och andra intressenter. Med anledning av detta ställer sig nu branschens aktörer bakom branschstandarden för digitala följesedlar (BEAst Supply 4.0).

Publicerad:

Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen, uppmanar byggentreprenörer att tillämpa branschstandarden BEAst Supply 4.0 för digitala följesedlar i sin klimatrapportering.

De nya kraven innebär att klimatinformation för levererade tjänster ska samlas in och skickas till kunder och beställare via digitala följesedlar enligt branschstandarden BEAst Supply 4.0.

– Det är nu hög tid för beställare och byggentreprenörer att börja tillämpa branschstandarden för digitala följesedlar i sin klimatrapportering. Att avvakta eller avstå är inte ett alternativ. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter och krävs idag för att möta ökade krav på transparens och frekvens av rapportering, säger Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen.

Trafikverket inför krav på digital miljörapportering, enligt BEAst Supply 4.0, i nya upphandlingar från mars 2024. Inledningsvis kommer drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster och hantering av massor att omfattas. Boverket ställer krav på rapportering av klimatdata sedan första januari 2022. Därtill är Stockholms kommun en av de kommuner som redan tillämpar krav på digital rapportering av miljödata, enligt BEAst.

Byggföretagen rekommenderar sina medlemmar att tillämpa branschstandarden BEAst Supply 4.0, som styrgruppen till Miljödata NU (Byggföretagen, Trafikverket, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandlarna, NCC, Peab, Skanska) står bakom.

Andra organisationer som också ansluter sig till branschstandarden BEAst Supply 4.0, förutom redan nämnda, är Sveriges Åkeriföretag, Maskinentreprenörerna och Installatörsföretagen.

Branschstandarden BEAst Supply 4.0 har tagits fram genom BEAst med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Läs mer här