Så arbetar byggbranschen för ökad mångfald | Byggföretagen

Så arbetar byggbranschen för ökad mångfald

Byggföretagens medlemsföretag lägger ner både tid och engagemang för att öka mångfalden och jämställdheten i byggbranschen. Men ska mångfalden öka behöver det göras mer, både i branschen och i verksamheten. Det visare en ny undersökning där åtta medlemsföretag i Byggföretagen djupintervjuats om deras mångfaldsarbete.

Publicerad:

– Ska byggbranschen lyckas rekrytera den bästa arbetskraften måste den vara attraktiv för alla. Den här undersökningen visar att det tagits viktiga steg i rätt riktning, men också att det finns mer kvar att göra, säger Siri Hallberg Björklund, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen.

Byggföretagens undersökning visar att alla företag som intervjuats arbetar med någon form av mångfald- eller jämställdhetsarbete, även om en del valde att snarare kalla det för värdegrundsarbete. Ett av företagen hade även tagit fram eget APT-material och vissa av företagen hade organiserat egna grupper eller kommittéer för att arbeta med mångfald och jämställdhet.

I undersökningen uttrycker företagen återkommande en vilja att göra mer. Ett skäl till att mer inte görs är att företagen inte alltid mäktar med att initiera samarbete eller driva de övergripande, strategiskt viktiga frågorna.

Av undersökningen framkommer också att företagen ser att även Byggföretagen har en viktig roll i att, tillsammans med företagen, driva de stora frågorna som att locka fler tjejer att söka byggprogrammet på gymnasiet, delta på mässor och skolbesök. Även frågan om omskolning och karriärväxling lyfts som strategiskt viktig. Möjligheten för fler, framför allt kvinnor, att omskola sig till företagslärling behöver utvecklas.

Syftet med rapporten ”Åtta byggföretag om att arbeta med mångfald och jämställdhet” är att fördjupa kunskapen hos Byggföretagen om hur medlemsföretagen arbetar med mångfald och jämställdhet, samt ge ett nedslag i hur byggföretag resonerar kring att arbeta aktivt med mångfald- och jämställdhetsarbete. Rapporten gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av hur mångfaldsarbetet ser ut inom byggföretagen, utan baseras på hur de intervjuade företagen beskriver sitt arbete med mångfald.

Läs hela rapporten här


Om de intervjuade företagen

Intervjuer har genomförts med åtta företag under perioden maj till september 2022. Både små och stora företag har medverkat och de har verksamhet i stora delar av landet, från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Företagen har verksamheter inom många olika yrkesområden, några exempel är snickare, betongarbetare och bantekniker. De flesta företag, fem av åtta, har endast ett fåtal kvinnor anställda som yrkesarbetare och ett företag har ingen kvinna anställd som yrkesarbetare. De två större företagen som medverkat har bägge fler yrkesverksamma kvinnor, 16 respektive 17 procent. Det är framför allt personer inom HR, VD och/eller eventuellt ansvarig för mångfaldsfrågor som medverkat i intervju.

Om mångfald i byggbranschen

Andelen utrikesfödda bland förvärvsarbetarna är lägre i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. Dock har andelen utrikes födda ökat snabbare i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar under 2000-talet.

Andelen kvinnor byggbranschen har ökat från 8,1 procent år 2010 till 10,1 procent år 2020. Skillnaden är dock stor mellan olika yrkesområden. Den lägsta andelen finns inom hantverksyrkena där enbart 2,3 procent är kvinnor.