Så utvecklas byggmarknaden – region för region | Byggföretagen

Så utvecklas byggmarknaden – region för region

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med 14 procent under perioden 2023 och 2024 enligt Byggföretagens konjunkturprognos. Samtidigt är skillnaderna mellan olika delar av landet fortsatt stora.

Publicerad:

Räntehöjningarna sänker byggmarknaden.

– Konjunkturen förblir stark i norra Sverige. Däremot är läget dystert i storstäder som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Starkast är byggmarknaden i Norrbotten där investeringarna ökar med totalt 17 procent under prognosperioden till följd av omfattande satsningar inom industrin. Det kan jämföras med Stockholm där bygginvesteringarna minskar med 22 procent. Motsvarande siffra för Göteborg är -15 procent, Malmö –20 procent och Uppsala – 20 procent.

Ingen ljusning för bostadsbyggandet 

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos påbörjas byggnationen av 23 600 lägenheter och småhus under 2024. Det kan jämföras med Boverkets behovsanalys om 67 300 nya bostäder årligen till och med 2030

– Bostadsunderskottet växer för varje år som nybyggnationen sjunker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen behöver ränteläget stabiliseras för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska komma tillbaka. 

– Vi ser ingen ljusning för bostadsbyggandet. Därför drabbas byggmarknaden i storstadsregionerna hårt, även om lokal och anläggningsbyggandet tuffar på, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 595 miljarder kronor mätt i 2022 års priser.

Här kan du ta del av hela listan:

Här kan du läsa hela konjunkturprognosen