Lansering av nya nyckeltal – för bättre avfallsstatistik och mindre resursslöseri | Byggföretagen

Lansering av nya nyckeltal – för bättre avfallsstatistik och mindre resursslöseri

Publicerad:

Avfallsminimering är avgörande för att nå klimatmålen.

Nu lanseras definitioner och nyckeltal gällande statistik för bygg- och rivningsavfall från byggprojekt för byggnader och intresset från branschen är stort. Åsa Lindell, nationell projektledare klimatomställning på Byggföretagen, berättar om arbetet bakom och varför intresset är så stort.

– Bakgrunden är att bygg- och fastighetssektorn ger upphov till hela 40% av Sveriges totala avfall, och mängden har ökat kraftigt de senaste tio åren. Att mäta, målsätta och följa upp avfallet är avgörande för att kunna minska mängden. Här är branschgemensamma nyckeltal viktiga för att öka transparens och möjliggöra jämförelser.

– Statistikfrågor kopplade till bygg- och rivningsavfall är komplexa. Lanseringen av nyckeltalen är resultat av ett intensivt arbete under ett par års tid, lett av Byggföretagen i nära samarbete med medlemmar och samverkanspartners. Elisabet Höglund på Tyréns har för Byggföretagens räkning drivit arbetet framåt tillsammans med vår referensgrupp där representanter från Peab, Skanska, NCC, JM och BRA Bygg ingår.  

Nyckeltalen ingår i riktlinjerna för resurs och avfallshantering

Se det inspelade webbinariet: Nyckeltal för bättre avfallsstatistik och mindre resursslöseri