Så påverkas byggbranschen av lönegolvet | Byggföretagen

Så påverkas byggbranschen av lönegolvet

Den 1 november höjdes försörjningskravet för den som söker arbetstillstånd i Sverige.

Publicerad:

Nio av tio byggföretag har svårt att få tag på rätt utbildad arbetskraft.

De nya reglerna innebär att alla som ansöker efter den 1 november måste ha en lön som uppgår till minst 27 360 kronor per månad.

– Byggföretagen avvisade ett förhöjt försörjningskrav i vårt remissyrkande. Vi menar att kravet riskerar att bli lönedrivande och kan hota branschens kompetensförsörjning, säger Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Genomsnittlig lön för en byggnadsarbetare i Sverige ligger på 36 900 kr/mån. Två yrken som kan påverkas av lönegolvet är betongarbetare där drygt 10 procent tjänar under 30 500 kr/mån och byggstädare vars medianlön ligger på 25 500 kr/mån.

– Samtidigt finns några faktorer som gör siffrorna något komplicerade. Dels tjänar de som är anställda på lärlingsavtal 75 procent av en fullbetald yrkesarbetare. Dels kan de som kommer in på arbetstillstånd från tredje land anställas av en underentreprenör utan kollektivavtal, säger Siri Hallberg Björklund.

Enligt Byggföretagens medlemsundersökning Byggbarometern uppger nio av tio byggföretag verksamma i Sverige att man har svårt att få tag på rätt utbildad arbetskraft.

Här kan du läsa Byggföretagens remissvar