Tillsammans mot arbetslivskriminalitet | Byggföretagen

Tillsammans mot arbetslivskriminalitet

Byggföretag och kommuner från Fyrbodal samlades tillsammans med Polismyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket för en workshop på temat sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

– Vi krokar arm med företag, myndigheter och kommuner i detta oerhört viktiga ämne och flyttar fram våra positioner. Sund konkurrens är en ödesfråga för bygg- och anläggningsbranschen, inte minst i ett försämrat konjunkturläge, säger Camilla Spennare, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Bohus Norra Älvsborg, som tillsammans med Petra Sedelius, näringspolitiskt ansvarig på Byggföretagen i väst, arrangerade dagen.

Varför är arbetet med sund konkurrens så viktigt?

– Det ska löna sig att vara företagare i byggbranschen. Våra medlemmar ska inte behöva konkurrera med oseriösa företag som genom kriminella handlingar skaffar sig fördelar på marknaden.

Hur jobbar Byggföretagen med sund konkurrens?

– Förutom att ha verkat för lagstiftning om personalliggare och implementering av ID06 har Byggföretagen bland annat tagit fram en digital utbildning om sund konkurrens. Dialog och samverkan med beställare i alla led är viktigt och vi verkar för att det ställs och följs upp rätt krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

Läs mer om utbildningen Sund konkurrens online

Läs mer om Byggföretagens arbete för sund konkurrens