”Öka konsumentskyddet vid förtidsbetalning av bostadslån” | Byggföretagen

”Öka konsumentskyddet vid förtidsbetalning av bostadslån”

Byggföretagen är positiva till utredningsförslaget om en ny schablonregel för beräkning av ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av bostadslån med bunden ränta.

Publicerad:

Anna Broman, näringspolitisk expert, Byggföretagen.

– Konsumentskyddet stärks. Men även med utredningens förslag är det omöjligt för låntagaren att förutse hur stor ränteskillnadsersättningen kan komma att bli. Man vet varken hur räntan kommer utvecklas eller efter hur lång tid exempelvis en flytt kan bli nödvändig – och det finns inget tak. Den osäkerheten utgör fortfarande ett hinder för att binda räntan för den som egentligen skulle vilja det, säger Anna Broman, näringspolitisk expert, Byggföretagen.

Byggföretagen anser att konsumenten borde ha rätt att göra extraamorteringar även på ett bundet lån upp till en viss andel av lånet varje år utan att betala ränteskillnadsersättning. Dessutom bör ränteskillnadsersättning inte utgå vid försäljning av bostad om fler ska våga binda sina lån.

– Oavsett var i bostadskarriären man befinner sig är det vara svårt att veta när nästa flytt blir nödvändig. Man hittar någon att flytta ihop med, man skaffar barn, får ett jobberbjudande på annan ort eller skiljer sig och det kan bli kostsamt om man bundit räntan och inte får flytta med lånet, säger Anna Broman.

Långivare har enligt lag rätt att ta ut en avgift när ett bundet lån blir löst i förtid. Ersättningen ska täcka förlusten långivaren gör när låntagaren inte betalar ränta fram till villkorsändringsdagen.

Här kan du läsa hela yttrandet