Så var regeringsmötet om arbetsplatsolyckorna | Byggföretagen

Så var regeringsmötet om arbetsplatsolyckorna

Byggföretagen har träffat statsminister Ulf Kristersson, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg för att diskutera säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Det var bra diskussioner. Vi är alla överens om att det inte finns någon tydlig orsak till att antalet allvarliga olyckor ökade under förra året. Det finns ingen enkel lösning, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. 

Bland ämnen som diskuterades var bland annat byggbranschens behov av specialkompetens och underentreprenörer.

– Det är ett feltänk att enbart begränsa UE-leden. Byggarbetsplatser består av många olika moment som alla är i behov av specialkompetens – en specialisering som innebär högre kvalitet, kortare byggtider och effektivare produktion, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen lyfte även fram hur företag som kringgår säkerheten ofta även bryter mot andra lagar och regler.

– För att motverka arbetsplatsolyckor och arbetslivskriminalitet måste vi få möjligheten till digital överföring från myndigheter till ID06, branschens eget indentifikationssystem, om till exempel utstationering, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Här kan du läsa mer om Byggföretagens säkerhetsarbete